فروشگاه

همیشه تولد آدمی دلیل بر تحوّلش نیست ، تحول فعلی ست عملی . ایده ها منتظر نمی مانند که کی آن ها را عملی خواهید کرد زیرا همزمان 5 نفر دیگر به آن می اندیشند ولی برنده شخصی است که زودتر به آن جامه ی عمل می پوشاند . اگر می خواهید صاحب رویاهایتان شوید ، همین الان برایشان اقدام کنید چرا که فردا دیر است . سبک مدرن ، نمونه ی بارز تحقق یک رویاست که امروز در اختیار عموم مردم جهان است .
با احترام سجاد صیادی 1392 - 1397
© تمامی حقوق مادی و معنوی برای سبک مدرن محفوظند.