به شیوه ای بروز

سبک مدرن ، یک ایده خلاق و نوآور در بستر اینترنت ، در اواخر سال ۱۳۹۵ با تشکیلات سازمان یافته ای شکل گرفت. از سرآغاز تاکنون این خدمات و تشکیلات در حال بروزرسانی و توسعه می باشد که براساس پایه و اصل رایگان برای عموم مردم در دسترس قرار گرفته است. سبک مدرن در تلاش است در تحقق اهداف والای اقتصادمقاومتی گامی موثر برداشته و همچنین سعی بر پیوند زدن رویا با واقعیت نیز ، از اهداف و تمرکز این مجموعه می باشد.

سخنی چند

ایران زمین یکی از غنی ترین تاریخ ها و تمدن جهان را در پیشینه ی خود دارد. سبک مدرن یک فعّالِ تخصصی در بستر اینترنت بوده که از قلب پر تپش ایرانِ آباد ، همانند گیاه روییده تا بر آبادی و آبادانی این مرز لایتنهی افزوده و اقتدار کشور ایران را به رخ جهانیان بکشاند. ما اینجاییم تا با قدرت دستانِ خالی بچهای این مرز و بوم دستی برافشانیم و گامی مثبت در زمینه ی پیشرفت علم و فرهنگِ متمدن این سرزمین برداریم.

با احترام ؛ سجاد صیادی

دست اندرکاران این مجموعه را می توانید از بخش دست اندرکاران مشاهده نمایید.

سبک مدرن